logo eulogo operac programlogo eu 003
Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

  • Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Investícia do Vašej budúcnosti
  • Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

www.economy.gov.sk

Názov a sídlo prijímateľa: Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Parcelná 340/38, 013 02 Gbeľany
Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Žilina, Gbeľany, Hlavná 140
Názov projektu: Zvýšenie komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu v Kaštieli Gbeľany
Začiatok realizácie projektu: 8/2015
Ukončenie realizácie projektu: 12/2015
Výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 186 175,50 EUR
Výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu: 265 965,00 EUR

Cieľ projektu: Zvýšenie komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím v Kaštieli Gbeľany

Špecifické ciele projektu:

  • Vytvorenie komplexného produktu cestovného ruchu obstaraním zariadenia knižnice, kongresovej sály, wellness, bowlingu, biliardu, fitness a IKT
  • Tvorba pracovných miest pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov v oblasti cestovného ruchu