kastielgbelany 08 peter janicekIng. Peter JaníčekIniciátori vytvorenia štvorhviezdičkového hotela Kaštieľ Gbeľany, ktorý vznikne z rovnomenného, vyše dvesto rokov starého objektu, sa podujali na ušľachtilú, no neľahkú úlohu. Detaily náročnej rekonštrukcie historického objektu nám v rozhovore priblížil Ing. Peter Janíček, konateľ spoločnosti Kaštieľ Gbeľany, s. r. o.

Aj keď o projekte ešte stále rokujete s architektmi, pamiatkarmi a dodávateľmi prác a materiálov, zrejme už nadobúda reálne kontúry. S akým funkčným rozdelením jednotlivých častí kaštieľa v rámci prevádzky hotela počítate?

Prioritou je, aby sa hostia u nás cítili príjemne. Budova kaštieľa poskytne komfortné prostredie pre ubytovaných hostí. Keďže chceme, aby služby hotela mohol využívať každý, kto bude mať záujem, verejné priestory sú od ubytovacej časti dispozične oddelené. V kaštieli budú len dva salóniky a knižnica pre menšie skupiny. V momentálne značne zdevastovanom suteréne bude vínna pivnica, ktorá však bude prístupná aj zvonku. V jednej časti spájajúcej kaštieľ s „hospodárskou budovou" bude reštaurácia a v druhej bazén so vstupom do parku. Na bazénovú časť nadviaže wellness zázemie s viacerými saunami a vírivkou. Okrem toho tu budú dve bowlingové dráhy a špičkovo vybavené fitness centrum. Celé druhé podlažie novej budovy bude tvoriť konferenčná sála, ktorú plánujeme využiť aj na rôzne spoločenské udalosti. Naším cieľom je, aby hotel Kaštieľ Gbeľany poskytol výborné podmienky pre firemné akcie, konferencie, obchodné rokovania, ako i pre svadby a rodinné oslavy.
kastiel gbelany 001
Aké návrhy rekonštrukcie vám predložili architekti? Prečo ste sa rozhodli pre variant, ktorý práve realizujete?
Pretože architektúra objektu veľmi úzko súvisí s realizačným projektom stavebných konštrukcií, s architektmi sme komunikovali od chvíle, keď sme sa s manželkou rozhodli pre rekonštrukciu kaštieľa. Do úzkeho výberu sa dostali Ing. arch. Tibor Kočuta a Ing. arch. Viktor Šabík. Ing. arch. Tibor Kočuta, s ktorým sme intenzívne pracovali už v čase prípravy projektu pre stavebné povolenie, vypracoval niekoľko návrhov. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, obaja architekti sa spolu s nami zúčastňovali jednaní so zástupcami Krajského pamiatkového úradu. Spoločne sme dospeli k záveru, že je nevyhnutné zachovať pôvodný ráz historického objektu a zároveň vkusne prepojiť budovu kaštieľa so stavbou, ktorá vznikla na mieste pôvodnej prístavby. Zároveň sa nám podarilo spojiť prístavbu s budovou kaštieľa, takže vznikol pôdorysný tvar, ktorý kopíruje zachované pôdorysy z roku 1864. Návrh Ing. arch. Viktora Šabíka, ktorý je pre nás finálnou verziou vzhľadu budúceho hotela, sa najviac priblížil požadovanému zámeru.

gbelany 002gbelany 003
Do akej miery musíte objekt rekonštruovať a upraviť pre potreby hotelového zariadenia?
V budove kaštieľa sa uskutočnia minimálne zásahy do pôdorysu a zachová sa aj pôvodné dispozičné riešenie. Rekonštrukcia je pod stálym dohľadom Mgr. Vladimíra Majtana z KPÚ v Žiline a v rukách reštaurátorov. Keďže sa snažíme objektu prinavrátiť jeho pôvodnú podobu, znamená to pre nás napraviť neodborné a miestami až devastačné zásahy do stavebných konštrukcií z 80. rokov minulého storočia. Reštaurátori musia, napríklad, odstrániť a nahradiť nielen veľkú časť vnútorných omietok, ale aj vonkajších. Najmä práce na fasáde sú náročné pre nepriaznivé počasie a súbežné práce na streche objektu. Celá fasáda bude vyhotovená ručne z tradičných prírodných materiálov. V rámci projektu sme počítali aj so zachovaním pôvodného viac ako dvestopäťdesiatročného barokového krovu, a preto musíme nad ním vytvoriť novú nosnú konštrukciu. Takže budova kaštieľa bude prioritne slúžiť na ubytovanie. Zariadenia a technológie určené na dokonalé fungovanie doplnkových služieb hotela budú situované v modernej časti objektu.

S akými zásahmi do jestvujúcej stavby ste nepočítali vôbec?
Nielen nás, ale aj zástupcov KPÚ veľmi nepríjemne prekvapil stav dreveného trámového stropu nad druhým nadzemným podlažím kaštieľa. Predpokladáme, že konštrukcia utrpela najmä po druhej svetovej vojne, keď do budovy zatekalo. Dali sme urobiť sondy, ktoré ukázali, že strop je v havarijnom stave a je pre ďalšiu prevádzku budovy životu nebezpečný. Neostávalo nám iné, len trámový strop na ploche 760 m2 úplne odstrániť.

Vybudujete v rámci rekonštrukcie aj celkom nové objekty? Ak áno, aké stanovisko k vášmu zámeru zaujal Krajský pamiatkový úrad?
Nedá sa hovoriť o celkom nových objektoch. Ako som už povedal, v spolupráci s pamiatkarmi sa snažíme zachovať historický pôdorys celého komplexu. Aj keď sme pre dezolátny stav museli asanovať celú hospodársku budovu, na jej mieste bude stáť moderná budova, ktorá bude kopírovať pôvodný pôdorys a fasáda orientovaná do nádvoria bude replikou tej pôvodnej. V každom smere sa snažíme dodržať požiadavku KPÚ na materiálové odlíšenie historickej budovy od modernej výstavby a zároveň vytvoriť medzi nimi vizuálny súlad. Veríme, že výsledkom bude vkusný hotelový komplex zodpovedajúci modernej dobe i historicky doloženým skutočnostiam.

V aktuálnom čísle riešime okrem iného aj tému vykurovania. Nedá nám preto nespýtať sa, ako budete riešiť vykurovací systém tohto zložitého objektu?
Riešime vykurovanie nielen objektov postavených z moderných materiálov a prvkov zodpovedajúcich najnovším technickým normám, ale i dvesto rokov starého kaštieľa. Preto túto oblasť riešime veľmi dôkladne s dôrazom na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov. Ide najmä o to, aby sme kompenzovali veľkú energetickú náročnosť historického objektu. Keďže súčasťou kaštieľa je aj rozsiahle podkrovie, musíme navrhnúť nielen efektívne vykurovanie, ale i chladenie. Na vykurovanie priestorov bude slúžiť kotol na drevnú štiepku. Plánujeme využívať aj slnečnú energiu prostredníctvom fotovoltických panelov a stále zvažujeme aj využitie geotermálnej energie, pričom tepelné čerpadlo by slúžilo na chladenie podkrovia a ako záložný zdroj na vykurovanie. V každom prípade sa náš výber technológií odvíja nielen od kvality, ale aj od energetickej triedy, do ktorej patria.

kastielgbelany 09 loga

Stavebníctvo a bývanie
foto: Kaštieľ Gbeľany, s. r. o.
vizualizácie: Ing. arch. Viktor Šabík, barak architekti, s. r. o.