*english version below

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA SLUŽIEB OD 2.8. 2021

Vážení hostia,

teší nás, že Vás môžeme opäť privítať.

Upozorňujeme vás, že v interiéri hotela je povinné nosenie rúška alebo respirátora FFP2.

24 hod


Fitness:

každý deň v čase 7:00 – 21:00 hod.


Stravovanie:

Externí hostia: reštaurácia a terasa denne – 11:00 – 21:30 hod.
Ubytovaní hostia: reštaurácia a terasa denne 11:00 – 21:30 hod

Bazén:

utorok – nedeľa, dvojhodinové vstupy: 13:00 – 15:00 a 15:30 – 17:30 hod. (časy vstupov a výstupov sú fixné nakoľko sa medzi vstupmi vykonáva dezinfekcia priestorov. Ak nestihnete čas svojho vstupu a prídete neskôr je nutné dodržať stanovený čas odchodu, na svoj vstup preto prosím nemeškajte)


Wellness  (obsahuje aj vstup do bazéna):

pondelok – štvrtok, dvojhodinové vstupy: 17:45 – 19:45 hod. a 20:00-22:00 hod.
piatok – nedeľa (a dni sviatku) dvojhodinové vstupy: 15:30 – 17:30 hod., 17:45 – 19:45 hod., 20:00 – 22:00 hod.

* pri vstupe do bazéna a wellness je potrebné sa preukázať negatívnym Ag testom nie starším ako 24 hod./ negatívnym RT-PCR testom alebo LAMP testom nie starším ako 72 hodín, alebo

alebo potvrdením vzťahujúcim sa na výnimky pre osoby, ktoré sú :
 
 -  najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,                 - najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,                -  najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
- po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
- ide o osobu do 12 rokov veku.

 

 

OPERATING HOURS OF SERVICES VALID FROM 2nd August, 2021

Dear guests,

we are pleased to welcome you again in our hotel.

We would like to inform you, that in interior is still required to wear face mask or FFP2 respirator.

 

Our services will be provided as follows:

RECEPTION:

24/7

FITNESS:

Every day from  7:00 a.m. until 9:00 p.m.

RESTAURANT AND TERRACE:

Every day  from 11:00 a.m. until 9:30 p.m.

RELAX POOL:

Tuesday - Sunday 1:00 p.m. – 3:00 p.m., 3:30 p.m. - 5:30 p.m.

SAUNA WORLD (including pool):

Monday - Thursday  05:45 p.m. – 7:45 p.m., 08:00 p.m. - 10:00 p.m.

Weekends and holidays  03:30 p.m. – 05:30 p.m., 5:45 p.m. - 7:45 p.m., 08:00 p.m. - 10:00 p.m.

Entrance and exit times are fixed, because of disinfecting between entrances. If you come late and miss the time of the entrance, you still have to follow exit time from wellness changing rooms.

* When entering the swimming pool and wellness it is necessary to have:

- negative Ag test not older than 24 hours

- negative RT-PCR/ LAMB test not older than 72 hours

or person with following exceptions:

-  certificate of Covid-19 vaccination more than 14 days and not later than 12 months after second dose

- certificate of Covid-19 vaccination more than 21 days and not more than 12 months after first dose (only for Johnson&Johnson)

- has get through Covid-19 not more than 180 days ago

- child younger than 12 years old